Møllergata 9, 0179 Oslo
+37061422422
+4748662299
info@litnor.no

  >  Metinių deklaracijų ir finansinių ataskaitų pateikimas

Metinių deklaracijų ir finansinių ataskaitų pateikimas

Teikiame metinę mokesčių deklaraciją (Skattemelding) norvegijos mokesčių inspekcijai. Mūsų kaip buhalterių pareiga užtikrinti Jūsų įmonės apskaitos kokybę ir šių ataskaitų tikslumą bei atitikimą galiojantiems teisės aktams ir esamai pateikimo tvarkai. Metinė mokesčių deklaracija privaloma visų tipų įmonėms.

Teikiame metinę finansinę ataskaitą (Årsregnskap) įmonių registrui. Finansinė ataskaita – formalus dokumentas, nusakantis įmonės ar kitos organizacijos finansinę būklę ir veiklą. Šią ataskaitą privaloma pateikti visoms AS bei NUF tipo įmonėms. Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija apie juridinio asmens/ verslo subjekto turtą, įsipareigojimus, nuosavybę, pajamas ir sąnaudas, įskaitant pelną ir nuostolius, savininkų įmokas ir pinigų srautus. Šie duomenys drauge su kita informacija padeda finansinių ataskaitų vartotojams numatyti būsimuosius juridinio asmens/ verslo subjekto pinigų srautus.