Møllergata 9, 0179 Oslo
+37061422422
+4748662299
info@litnor.no

  >    >  Mokesčių deklaracijų tvarkymas

Mokesčių grąžinimas Norvegijoje

Kiekvienas asmuo, dirbantis ar dirbęs Norvegijoje ir mokėjęs pajamų mokesčius pagal įprastinę mokesčių kortelę (tabelinę, procentinę), gali kreiptis dėl permokėtų mokesčių susigrąžinimo. Kiekvienais metais yra siunčiamos pradinės mokesčių deklaracijos, kuriose nurodomos automatiškai paskaičiuotos grąžintinos arba mokėtinos sumos. Kiekvienas asmuo turi peržiūrėti deklaraciją, ar joje nėra klaidų, netikslių duomenų, taip pat pasitikrinti, ar nėra papildomai galimų pritaikyti lengvatų, dėl kurių grąžinimas galėtų išaugti. Įstatymai dėl papildomai pritaikomų lengvatų keičiasi kiekvienais metais, todėl jei neturite laiko ieškoti informacijos, svarbu tikrinimą patikėti tos srities profesionalams.

Litnor Consulting AS padeda susigrąžinti mokesčius tiek gyvenantiems Norvegijoje, tiek jau nebedirbantiems ir kitoje šalyje gyvenantiems asmenims. Mūsų įmonė peržiūri deklaracijas bei padeda ištaisyti klaidas, apskųsti deklaracijas, parinkti pagal Norvegijos įstatymus priklausančias naudingiausias lengvatas, kad galimas grąžinimas būtų maksimalus.

Ar galima tvarkytis deklaraciją po 2024.04.30?

📌 Deklaracijas galima peržiūrėti ir atlikti pakeitimus 3 metus po jų gavimo.

📌 Deklaraciją galima koreguoti neribotą kiekį kartų – net jei ją jau išsisiuntėte ir jei jau gavote galutinę deklaraciją ar permoką.

Deklaracijoje paskaičiuota skola ir nežinote, kodėl ji susidarė?

Litnor Consulting specialistai gali patikrinti, kodėl atsirado skola, ar įmanoma ją sumažinti/panaikinti, pritaikyti papildomas lengvatas. Sutikrinus deklaracijos ir visų registrų duomenis klientui el.paštu atsiunčiama ataskaita su skolos deklaracijoje susidarymo priežastimis. Jeigu pastebime klaidas 2024 metų mokesčių kortelėje, taip pat apie tai informuojame klientus.

Paslaugos kaina- 500 NOK arba 52 EUR.

Paslaugos užsisakymui visų pirma reikėtų užsipildyti anketą, pildykite tik tuos laukelius, kurie jums aktualūs:

2023 metų mokesčių deklaracijų tvarkymas

Pirminės mokesčių deklaracijos (skattemelding) už 2023 metus šiemet buvo siunčiamos etapais nuo 2024 m. kovo 7 iki kovo 22 dienos.

Jeigu negavote pirminės deklaracijos, tai reiškia, jog 2023 metais turėjote 25 % kildeskatt/PAYE. Apie šios kortelės atsisakymą rašome žemiau.

Galutinės deklaracijos (skatteoppgjør 2023) bus siunčiamos iki 2024.06.26, kitas etapas prasidės 2024.08.21 ir truks iki  lapkričio pabaigos.
Skatteetaten negali atsakyti, kada kuris asmuo gaus galutinę deklaraciją. Tik gavus galutinę deklaraciją bus pervesta mokesčių permoka.

– Tik gavus galutinę deklaraciją bus išmokėta paskaičiuota mokesčių permoka.
– Gavus galutinę deklaraciją dar 3 metus galima atlikti pakeitimus ir atgauti papildomus grąžinimus.
– Jeigu jau buvote gavę galutinę deklaraciją ir atlikote koregavimus, nauja galutinė deklaracija ateis 1-4 mėnesių bėgyje nuo prašymo išsiuntimo datos.

Nemokamų deklaracijų tikrinimų neatliekame jau kelis metus. Jeigu norite gauti nemokamą mokesčių konsultaciją, rekomenduojame kreiptis į Skatteetaten.

 

Jeigu norite užsisakyti mūsų paslaugas, jums tereikia užsipildyti anketą mūsų puslapyje ir mes atsiųsime jums tolimesnę informaciją bei rekvizitus apmokėjimui į lietuvišką arba norvegišką įmonės sąskaitas.

 

Deklaracijos peržiūra ir išsiuntimas į Skatteetaten – 500 NOK arba 52 EUR. 

Ypač svarbu persižiūrėti deklaraciją, jeigu:

– Mokesčių deklaracijoje paskaičiuota skola – tuomet ieškome priežasčių, dėl ko paskaičiuotas minusas.

– Turite paskolų Norvegijoje ir bendrasavininkis yra ne vienas. Nuo 2023 metų Skatteetaten pakeitė tvarką ir nuo šiol paskolos palūkanos dalinamos proporcingai kiekvienam paskolos gavėjui. Vadinasi, jei paskola imta 50/50 %, tuomet ir palūkanos bus dalinamos per pusę. Anksčiau buvo įprasta mokesčių kortelėje ir deklaracijoje priskirti palūkanas vienam iš paskolos turėtojų.

– Turite paskolų Lietuvoje

– Turite išlaidų už darželį Lietuvoje

– Važinėjate į darbą bent 20 km į vieną pusę visus deklaruojamus metus.

– Turite šeimą Lietuvoje ir bent kelis kartus į metus keliaujate ją aplankyti

Jeigu papildomai grąžinama suma viršys 5000 NOK, informuosime, kiek reikės prisimokėti ir kokių dokumentų reikės.

 

Deklaracijos sutvarkymas ir išsiuntimas į Skatteetaten – nuo 500 NOK  iki 1300 NOK. Apie galutinę kainą informuojame patikrinę anketą ir deklaraciją

– Jeigu papildomai grąžinama suma nuo 0 iki 5000 NOK – kaina 500 NOK arba 52 EUR.
– Jeigu papildomai grąžinama suma nuo 5001 iki 10 000 NOK – kaina 1000 NOK arba 102 EUR
– Jeigu papildomai grąžinama suma nuo 10 000 NOK iki 20 000 NOK – kaina 1200 NOK arba 122 EUR
– Jeigu papildomai grąžinama suma virš 20 000 NOK – kaina 1300 NOK arba 132 EUR.

Klaidos deklaracijoje tvarkymas + 200 NOK.

 

  Deklaracijos tvarkymas įtraukiant nekilnojamą turtą užsienyje ar užsienyje gautas pajamas- nuo 1000 NOK

 

Lietuviškos, norvegiškos ar kitos šalies sąskaitos pateikimas Skatteetaten. Nepateikus banko sąskaitos numerio permoka gali būti išmokėta čekiu ir daugeliui kyla problemų jį išsigryninant: https://www.litnor.no/paslaugos/mokesciu-grazinimas/mokesciu-permokos-ismokejimas-i-lietuviska-saskaita/

Litnor Consulting neatlieka mokesčių grąžinimų pervedimo į įmonės sąskaitą, nurodomos tik tiesioginės klientų sąskaitos. Renkantis lietuviškas įmones, kurios grąžinimus gauna į savo įmonės sąskaitą ir po to perveda klientui, lieka rizika, jog grąžinimų neatgausite. Sulaukiame labai daug skundų iš žmonių, kurie kreipėsi į tokias įmones, net nesuprasdami pasirašė ilgalaikes sutartis, ir kelis metus negaudavo grąžinimų ar net NAV išmokų. Tikrinant registrus paaiškėdavo, jog pinigai pervedami toms įmonėms, bet žmonės apie tai neinformuojami. Tik kreipusis tiesiogiai į tas įmones ir pareikalavus pinigų jie būdavo grąžinami žmonėms, papildomai nusiskaičiuojant administracinius mokesčius.

 

Deklaracijų netvarkome:

– žvejams

– turintiems ENK įmones (tuo atveju kreipkitės į Litnor Accounting: firma@litnor.as.

– norintiems deklaruoti pajamas iš akcijų ar kriptovaliutos

Pabrėžiame, jog deklaracijos tvarkomos pagal kliento anketoje pateiktus duomenis, jokių papildomų lengvatų be kliento žinios mes neįrašome ir taip nelegaliai nedidiname galimos susigrąžinti sumos. Primename, jog Skatteetaten gali tikrinti deklaracijas iki 5 metų atgal ir gali paprašyti dokumentų, kurie įrodytų, jog lengvatos klientui tikrai priklausė. Labai prašome atidžiai pildyti mūsų mokesčių deklaracijos anketą, nes visi nesusipratimai įvyksta būtent dėl netikslios informacijos anketose pateikimo.

Svarbi informacija 2021-2023 metais turėjusiems 25 % kildeskatt

Asmenys dar tris metus gali atsisakyti 25 proc kortelės ir gauti mokesčių deklaraciją bei susigrąžinti mokesčius.

2021 metais turėtos 25 % kildeskatt galima atsisakyti iki 2024.12.31, 2022 metais turėtos- iki 2025.12.31, o 2023 metais turėtos- iki 2026.12.31.

Nežinote, ar apsimoka atsisakyti 25 % kildeskatt/ PAYE? Užsisakykite konsultaciją pas mus ir jos metu patikrinsime, ar jums apsimoka atsisakyti kortelės bei padėsime išsiųsti prašymą. Dėl paslaugos pildykite šią anketą: https://www.litnor.no/bendrine-paslaugu-uzsakymo-anketa/ 

Kuo skiriasi deklaracijų tvarkymas turintiems 25 % kildeskatt ir turintiems įprastines mokesčių korteles?

 

Jeigu deklaruojamais metais turėjote įprastinę mokesčių kortelę (pvz. 7100 tabelis ir 34 %)

Norvegijoje asmenims, turintiems įprastinę mokesčių kortelę, mokesčių deklaravimai vyksta taip:

1 .Pradinės deklaracijos siuntimas. Kovo viduryje- gale gaunama pradinė mokesčių deklaracija (Tax return arba Skattemelding). Deklaracija siunčiama paprastu paštu arba talpinama altinn sistemoje. Jeigu neturite prisijungimų prie altinn, instrukcija MinID kodų užsisakymui čia: https://www.litnor.no/minid-aktyvavimas/

2. Pradinės deklaracijos koregavimas. Per balandžio mėnesį reikia pasikoreguoti pradinę deklaraciją, jeigu joje yra klaidų arba yra papildomai galimų pritaikyti lengvatų. Parašius prašymą šį terminą galima prasitęsti iki gegužės pabaigos.

3. Galutinės deklaracijos siuntimas. Kovo gale- lapkričio gale siunčiamos galutinės deklaracijos  (Tax assessment notice arba Skatteoppgjør). Skatteetaten negali atsakyti, kada kas gaus galutinę deklaraciją, tai daroma atsitiktine tvarka.

4. Pranešimas Skatteetaten apie sąskaitą. Jeigu asmeniui priskaičiuotas grąžinimas, jis išmokamas per 4 savaites. Jeigu asmuo nėra pranešęs apie sąskaitos numerį, gaunamas čekis arba laukiama, kol jis praneš apie sąskaitos numerį. Apie tai daugiau čia: https://www.litnor.no/paslaugos/mokesciu-grazinimas/mokesciu-permokos-ismokejimas-i-lietuviska-saskaita/

5. Galutinės deklaracijos koregavimas. Po galutinės deklaracijos gavimo asmuo dar 3 metus gali bet kada metų bėgyje koreguoti deklaraciją ir 1-4 mėnesių bėgyje gauti naują pataisytą deklaraciją bei atgauti daugiau mokesčių.

Pabrėžiame, jog mokesčių deklaracijų tvarkymas vyksta ištisus metus, ne tik per balandį- gegužę. Asmuo tik gauna pradinę deklaraciją balandį-gegužę, bet po to ją gali koreguoti dar 3 ateinančius metus!

 

Jeigu deklaruojamais metais turėjote 25 % kildeskatt, PAYE kortelę

Nuio 2019 metų yra atsiradusi nauja mokesčių kortelė laikinai Norvegijoje dirbantiems asmenims (norv. kildeskatt, angl. – PAYE- Pay As You Earn). Pagal šią tvarką asmeniui, gavusiam „kildeskatt“ mokesčių nuskaitymo kortelę, nuo pajamų bus nuskaičiuojamas fiksuotas 25 % mokestis. Apie šią mokesčių kortelę rašome čia: https://www.litnor.no/25proc/

Šią kortelę turintys asmenys negauna nei pradinės, nei galutinės deklaracijos ir mokesčių grąžinimai jiems nepriklauso!

 

Jeigu turite 25 % kildeskatt, PAYE kortelę, jūs turite du pasirinkimus:

1. Nieko nedarote ir kitų metų birželio mėnesio gale gaunate ataskaitą apie sumokėtus mokesčius, gautas pajamas, bet tai nebus įprastinė deklaracija.
Jums nebus skaičiuojama nei mokesčių permoka, nei nepriemoka. JOKIŲ MOKESČIŲ NEATGAUSITE.

 

2. Per ateinančius 3 metus dar galite atsisakyti kortelės, gauti įprastinę kortelę bei tvarkytis mokesčių deklaraciją.
Prieš atsisakant kortelės būtinai įsivertinkite, ar jums tai apsimoka, nes buvo atvejų, kuomet asmeniui reikėjo nemažai prisimokėti! Apie tai rašome čia: https://www.litnor.no/atsisakyti25proc/

Jeigu reikalinga pagalba įsivertinant, ar jums apsimoka atsisakyti kortelės bei pasikeičiant ją į įprastinę kortelę, užsipildykite šią anketą: https://www.litnor.no/bendrine-paslaugu-uzsakymo-anketa/

Kaip prisijungti prie altinn, Skatteetaten ar NAV sistemos?

Informacija apie skirtingus prisijungimus prie altinn, Skatteetaten sistemų ir jų užsisakymo instrukcijos čia: https://www.litnor.no/prisijungimai/

Ką tvarko mokesčių grąžinimų įmonės?

Pagal susiklosčiusią praktiką galima išskirti dvi mokesčių grąžinimų dalis:

1. Automatiškai Skatteetaten paskaičiuota grįžtanti ar mokėtina suma. Apie automatiškai grįžtančią arba mokėtiną sumą Skatteetaten informuoja kiekvienų metų kovą- balandį, kuomet atsiunčiama pradinė mokesčių deklaracija už praėjusius metus.

Tai dažniausiai per metus susidariusi mokesčių permoka ar automatiškai pritaikomos lengvatos (pvz. už mokėtą mokestį profsąjungai, palūkanų kompensavimas ar kompensacija už išlaidas darželiui ir t.t.).

Mokesčių grąžinimo įmonės, tvarkydamos deklaraciją, patikrina, ar nėra klaidų pirminėje deklaracijoje, ar automatiškai paskaičiuota galima susigrąžinti arba mokėtina suma yra teisinga.
Jeigu deklaracijoje yra klaidų arba netikslumų, apie jas pranešama klientui bei Skatteetaten.

2. Papildomos mokesčių lengvatos, kurios nėra pritaikomos automatiškai. Dauguma mokesčių lengvatų nėra pritaikomos automatiškai, jų reikia prašyti bei pateikti reikiamus dokumentus. Mokesčių grąžinimų įmonės padeda susitvarkyti būtent šią mokesčių grąžinimų dalį.

Galimų pritaikyti mokesčių lengvatų yra daugybė, bet pritaikius vienas gali pasinaikinti ar apsimokestinti kitos, todėl labai svarbu tinkamai įvertinti kiekvieno asmens situaciją ir pritaikyti tokias lengvatas, kurios yra palankiausios klientui.

Litnor Consulting specialistai peržiūri klientų anketas bei padeda įvertinti maksimalų pagal įstatymą galimą papildomą grąžinimą. Litnor Consulting galimą susigrąžinti papildomą sumą visuomet skaičiuoja pagal anketoje pateikiamus duomenis vadovaudamasi įstatymais ir jos dirbtinai nedidina.
Nepamirškite, jog nelegaliai pridėdamos jums nepriklausančių lengvatų kitos firmos vėliau išvengia atsakomybės, nes patikrinimo metu Skatteetaten baudžia ir liepia grąžinti išmokas JUMS, o ne nepriklausančių lengvatų pridėjusiai firmai.

Naujienos