Møllergata 9, 0179 Oslo
+37061422422
+4748662299
info@litnor.no

  >    >  Mokesčių grąžinimas

Mokesčių grąžinimas Norvegijoje

Kiekvienas asmuo, dirbantis ar dirbęs Norvegijoje ir mokėjęs pajamų mokesčius gali kreiptis dėl permokėtų mokesčių susigrąžinimo. Ne visos lengvatos yra automatiškai įtraukiamos į deklaraciją, taip pat neretai būna įvelta klaidų, todėl kiekvienas asmuo yra atsakingas už deklaracijos peržiūrą ir koregavimą.
Litnor Consulting AS padeda susigrąžinti mokesčius tiek gyvenantiems Norvegijoje, tiek jau nebedirbantiems ir kitoje šalyje gyvenantiems asmenims. Mūsų įmonė peržiūri deklaracijas bei padeda ištaisyti klaidas, apskųsti deklaracijas, parinkti naudingiausias lengvatas, kad galimas grąžinimas būtų maksimalus. Deklaracijos tvarkymui taikomas vienkartinis mokestis (nuo 400 NOK iki 1500 NOK), apie kurį informuosime patikrinę jūsų anketos duomenis bei dokumentus. Jeigu anketos patikrinimas mokamas, apie tai iš anksto informuojame klientą.

Domina 2016 – 2018 metų galimo papildomo grąžinimo patikrinimas?

Pildyti mokesčių grąžinimų anketą
Apie kainą informuojame peržiūrėję anketą bei nustatę galimas papildomai pritaikyti lengvatas.
Pirminė mokesčių deklaracija Norvegijoje už 2018 metus – susigrąžinsiu ar teks susimokėti?- https://www.litnor.no/pirmine2018

Ką tvarko mokesčių grąžinimų įmonės?

Pagal susiklosčiusią praktiką galima išskirti dvi mokesčių grąžinimų dalis:
1. Automatiškai Skatteetaten paskaičiuota grįžtanti ar mokėtina suma. Apie automatiškai grįžtančią arba mokėtiną sumą Skatteetaten informuoja kiekvienų metų balandį, kuomet atsiunčiama pradinė mokesčių deklaracija už praėjusius metus.
Tai dažniausiai per metus susidariusi mokesčių permoka ar automatiškai pritaikomos lengvatos (pvz. už mokėtą mokestį profsąjungai, palūkanų kompensavimas ar kompensacija už išlaidas darželiui ir t.t.).
Mokesčių grąžinimo įmonės, tvarkydamos deklaraciją, patikrina, ar nėra klaidų pirminėje deklaracijoje, ar automatiškai paskaičiuota galima susigrąžinti arba mokėtina suma yra teisinga.
Jeigu deklaracijoje yra klaidų arba netikslumų, apie jas pranešama klientui bei Skatteetaten.
2. Papildomos mokesčių lengvatos, kurios nėra pritaikomos automatiškai. Dauguma mokesčių lengvatų nėra pritaikomos automatiškai, jų reikia prašyti bei pateikti reikiamus dokumentus. Mokesčių grąžinimų įmonės padeda susitvarkyti būtent šią mokesčių grąžinimų dalį.
Galimų pritaikyti mokesčių lengvatų yra daugybė, bet pritaikius vienas gali pasinaikinti ar apsimokestinti kitos, todėl labai svarbu tinkamai įvertinti kiekvieno asmens situaciją ir pritaikyti tokias lengvatas, kurios yra palankiausios klientui.
Litnor Consulting specialistai peržiūri klientų anketas bei padeda įvertinti maksimalų pagal įstatymą galimą papildomą grąžinimą. Litnor Consulting galimą susigrąžinti papildomą sumą visuomet skaičiuoja pagal anketoje pateikiamus duomenis vadovaudamasi įstatymais ir jos dirbtinai nedidina.
Nepamirškite, jog nelegaliai pridėdamos jums nepriklausančių lengvatų kitos firmos vėliau išvengia atsakomybės, nes patikrinimo metu Skatteetaten baudžia ir liepia grąžinti išmokas JUMS, o ne nepriklausančių lengvatų pridėjusiai firmai.

Mokesčių grąžinimas už 2018 metus

Pradinė deklaracija (Skattemelding arba Tax return for income and wealth tax, anksčiau – Selvangivelse ar Tax return) už 2018 metus bus prieinama www.altinn.no nuo 2019.04.04. ir iki 2019.04.30 reikės peržiūrėti, ar joje nėra klaidų bei paprašyti papildomų lengvatų.
LABAI SVARBI INFORMACIJA. Nuo šių metų yra daug pasikeitimų mokesčių grąžinimų tvarkoje, todėl galimos susigrąžinti sumos už 2018 metus smarkiai mažės. Apie tai rašome čia: https://www.litnor.no/deklaracija2018/

SVARBU! Nuo 2019.01.01 panaikinama 10 % standartinė lengvata naujokams (lengvatos panaikinimas negalioja tik naftos platformose dirbantiems arba jūreiviams), todėl jos bet kokiu atveju prisitaikyti negalėsite. Tai galios 2019 metų mokesčių grąžinimams, o 2018 metų mokesčių grąžinimams išlieka ta pati tvarka. Apie šią lengvatą rašome čia: https://www.litnor.no/10proc/

Nuo 2019 metų Norvegijoje įvedama supaprastinta apmokestinimo sistema užsienio darbuotojams (norv. kildeskatt, angl. – PAYE- Pay As You Earn), kurie Norvegijoje dirba ir gyvena laikinai. Tai pakeičia 10 % standartinę lengvatą. Apie tai rašome čia: https://www.litnor.no/25proc/

 Pirminė mokesčių deklaracija Norvegijoje už 2018 metus – susigrąžinsiu ar teks susimokėti?- https://www.litnor.no/pirmine2018

Norvegijoje darbuojatės neseniai ir šiais metais pirmąkart tvarkysitės mokesčių deklaraciją Norvegijoje? Naudinga informacija jums čia: https://www.litnor.no/naujokasnorvegijoje2019
Dirbate Norvegijoje, o šeima gyvena Lietuvoje?  Pasitikrinkite galimas priklausyti lengvatas čia: https://www.litnor.no/seimalt/
Visa šeima gyvena Norvegijoje? Prieš pildant anketą perskaitykite šį straipsnį: https://www.litnor.no/deklaracijos-seimano/

Svarbiausios 2018 metų mokesčių grąžinimų datos:

2019.03.01 – iki šios datos buvo galima tapti e.vartotoju. Jeigu norite tapti e.vartotoju, užpildykite formą čia: https://www.skatteetaten.no/en/About-Skatteetaten/Registrer-as-an-online-user
2019.04.04 – pradinė deklaracija (Skattemelding arba Tax return for income and wealth tax) prieinama altinn.no
2019.04.04 – pradedamos siųsti popierinės pradinės deklaracijos
2019.04.30 – iki šios datos galima koreguoti privačių asmenų pradines deklaracijas
2019.04.30 – iki šios datos galima prašyti atidėti deklaracijos koregavimą (kuomet neturite visų reikiamų dokumentu, atidėjimas galimas daugiausia 1 mėnesiui).
2019.05.31 – iki šios datos būtina priduoti individualias įmones turinčių asmenų deklaracijas
2019.06.20- pirmasis galutinių mokesčių deklaracijų už 2018 metus siuntimo etapas
2019.08.15 – antrasis galutinių mokesčių deklaracijų siuntimas etapas
2019.10.23 – paskutinis galutinių mokesčių deklaracijų siuntimas etapas
Šios datos galioja tik 2018 metų mokesčių deklaracijoms.

Mokesčių grąžinimas už 2017 metus

Nespėjote pasikoreguoti deklaracijos laiku? 2017 metų deklaracijas galite koreguoti bet kada iki pat 2020.04.30! Išsiuntus prašymą deklaracijos pakoregavimui, ji peržiūrima 4 mėnesių bėgyje. Kuomet gaunamas sprendimas, klientui ateina nauja galutinė deklaracija ir po to pervedama permoka.

Gavote galutinę deklaraciją ir jūsų netenkina rezultatas? Užsipildykite mokesčių grąžinimų anketą ir mes nemokamai patikrinsime, kokią papildomą sumą galite susigrąžinti!
Neturite prisijungimų prie altinn sistemos? Užsisakykite altinn arba MinID kodus, instrukcija čia: https://www.litnor.no/minid-altinn/ Kodai atsiunčiami kelių darbo dienų bėgyje paprastu paštu. Kodai siunčiami tik tuo adresu, kuris deklaruotas Skatteetaten (Folkeregister).

Pildyti mokesčių grąžinimų anketą

Mokesčių grąžinimas už  2016 metus

Jūs taip pat galite susigrąžinti mokesčius ir už ankstesnius metus (už 3 paskutinius metus). Užpildykite anketą bei persiųskite atitinkamų metų galutinę deklaraciją (Skatteoppjør arba Tax assessment) ir mes patikrinsime, ar įmanoma apskųsti deklaraciją ir papildomai susigrąžinti mokesčių. Skundo pateikimui gali reikėti papildomos informacijos ir dokumentų. Skundo nagrinėjimas užtrunka 3-4 mėnesius nuo jo pateikimo datos.
Turite klausimų dėl mokesčių grąžinimų? Susisiekite su mumis info@litnor.no arba telefono numeriais +370 61422422, +47 48662299.
Pildyti mokesčių grąžinimų anketą

Naudingos nuorodos:
Daugeliui naujokų Norvegijoje iškyla klausimas, kodėl reikėtų tvarkytis mokesčių deklaraciją papildomai, nors Skatteetaten ir taip perveda kažkiek mokesčių kiekvienais metais. Pateikiame jums paaiškinimą, iš ko susideda mokesčių grąžinimai ir kuo padeda mokesčių grąžinimų įmonės: https://www.litnor.no/papildomasgrazinimas/
Norvegijoje darbuojatės neseniai ir šiais metais pirmąkart tvarkysitės mokesčių deklaraciją Norvegijoje? Naudinga informacija jums čia: https://www.litnor.no/naujokasnorvegijoje2019
Dirbate Norvegijoje, o šeima gyvena Lietuvoje?  Pasitikrinkite galimas priklausyti lengvatas čia: https://www.litnor.no/seimalt/
Visa šeima gyvena Norvegijoje? Prieš pildant anketą perskaitykite šį straipsnį: https://www.litnor.no/deklaracijos-seimano/
Informacija dėl 10 proc standartinės lengvatos: https://www.litnor.no/10proc/

 

Atnaujinta 2019.03.17, naujausią ir aktualiausią informaciją rasite https://litnor.no/naujienos.

Naujienos