Møllergata 9, 0179 Oslo
+37061422422
+4748662299
info@litnor.no

  >  Visos naujienos   >  Naujienos   >  Svarbiausia informacija apie motinystės ir tėvystės atostogas Norvegijoje

Svarbiausia informacija apie motinystės ir tėvystės atostogas Norvegijoje

Čia rasite naujausią informaciją dėl motinystės/tėvystės atostogų Norvegijoje, kuomet vaiko mama gyvena Norvegijoje.

Jeigu vaiko mama gyvena Lietuvoje, o vaiko tėvas dirba Norvegijoje, informacija apie tėvystės atostogas skelbiama čia: https://www.litnor.no/tevystesatostogosno/

Laukiatės ir nežinote, kokios išmokos jums priklausys, kaip geriausia planuotis atostogas? Tvarkotės išmoką savarankiškai, bet kyla klausimų, nežinote, ar formas užpildėte teisingai? Norite, jog paraišką sutvarkytumėm už jus? Užsisakykite Litnor specialistų konsultaciją: https://www.litnor.no/konsultaciju-anketa

Kas gali gauti motinystės/tėvystės išmokas Norvegijoje?

Motinystės/ tėvystės atostogos (persmisjon med foreldrepenger) skiriamos tuomet, kai yra dirbta bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant į dekretą bei pajamos per metus sudaro ne mažiau nei 49 929 NOK (ši suma sudaro 0,5 G rodiklio ir kinta kiekvienais metais).
Darbo stažui prilyginami ir periodai, kuomet būdavo gaunamos šios išmokos:
• Nedarbingumo (sykepenger)
• Motinystės/tėvystės (foreldrepenger)
• Nedarbingumas nėštumo metu (svangerskapspenger)
• Nedarbo išmokos (dagpenger under arbeidsløshet)
• Kitos išmokos: omsorgspenger ved sykdom hos barnet eller den som passer barnet, pleie- og opplæringspenger, arbeidsavklaringspenger, omsorgsstønad.
Pilną darbo išmokoms prilyginamų pajamų sarašą rasite www.nav.no.

 

Kokia yra vaiko priežiūros atostogų trukmė Norvegijoje?

Kuomet laukiamasi vieno vaiko

Norvegijoje bendra motinystės/tėvystės išmokų trukmė priklauso nuo pasirinkto apmokėjimo lygio:
49 savaitės atostogų, kuomet pasirenkama 100 % atlyginimo (100 % padengimas). Į šias savaites įeina ir tėvo kvota.
59 savaitės atostogų, kuomet pasirenkama 80 % atlyginimo (80 % padengimas). Į šias savaites įeina ir tėvo kvota.
Apie tai, kuris padengimas apsimoka labiau, rašome čia: https://www.litnor.no/motinystes-padengimas/

Kuomet laukiamasi dvynukų, trynukų ar daugiau vaikų

Jeigu laukiatės dvynukų, jūsų bendra atostogų trukmė bus 66 savaitės su 100 % arba 80 savaičių su 80 % padengimu.
Jeigu laukiatės trynukų ar daugiau vaikų, jūsų bendra atostogų trukmė bus 95 savaitės su 100 % arba 115 savaičių su 80 % padengimu.
Gimdant daugiau nei vieną vaiką, atostogų naudojimui taikomos kitokios taisyklės, abu tėvai tam tikrais periodais gali būti kartu atostogose. Jeigu domins ši informacija, jūs galite užsisakyti Litnor specialisto konsultaciją.

Kaip skirstomos vaiko priežiūros atostogos Norvegijoje?

Skirstymas priklauso nuo to, kiek turi gimti vaikų bei kokį algos padengimą renkatės.

Jeigu renkatės 100 % padengimą


Periodas prieš gimdymą. Standartiškai motinystės atostogos prasideda 3 savaitės prieš numatytą gimdymą.
Mamos kvota (mødrekvote). 15 savaičių kvota, kuri yra rezervuota tik mamai. Iš jų 6 savaitės yra panaudojamos iškart po vaiko gimimo, o likusias 9 savaites galima nusikelti ar išdalinti.
Tėvo kvota (fedrekvote). Tai 15 savaičių, kurios yra rezervuotos tik vaiko tėvui. Šis periodas gali būti perduotas mamai tik išimtiniais atvejais.
Bendrasis periodas. Likęs 16 savaičių savaičių periodas yra vadinamas bendruoju periodu (fellerperioden). Jeigu šį periodą nusprendžia pasirinkti vaiko tėvas, tuo periodu vaiko mama turi dirbti pilnu etatu, mokytis. Šį periodą vyras naudoja, kai vaiko mama suserga ir negali pasirūpinti savimi bei vaiku.

Jeigu renkatės 80 % padengimą


Periodas prieš gimdymą. Standartiškai motinystės atostogos prasideda 3 savaitės prieš numatytą gimdymą.
Mamos kvota (mødrekvote). 19 savaičių kvota, kuri yra rezervuota tik mamai. Iš jų 6 savaitės yra panaudojamos iškart po vaiko gimimo, o likusias 9 savaites galima nusikelti ar išdalinti.
Tėvo kvota (fedrekvote). Tai 19 savaičių, kurios yra rezervuotos tik vaiko tėvui. Šis periodas gali būti perduotas mamai tik išimtiniais atvejais.
Bendrasis periodas. Likęs 18 savaičių periodas yra vadinamas bendruoju periodu (fellerperioden). Jeigu šį periodą nusprendžia pasirinkti vaiko tėvas, tuo periodu vaiko mama turi dirbti pilnu etatu, mokytis. Šį periodą vyras naudoja, kai vaiko mama suserga ir negali pasirūpinti savimi bei vaiku.
Tai reiškia, kad bendra mamos atostogų trukmė trumpėja, nes vietoje 15 savaičių jau 19 bus rezervuotos tėvui.

Svarbi informacija apie tėvo kvotą – kaip neprarasti dalies ar visų atostogų

Šiuo metu tėvo kvota sudaro 15 savaičių pasirinkus 100 % algos padengimą (pakeitimas įsigaliojo 2018.07.01) arba 19 savaičių pasirinkus 80 % algos padengimą (pakeitimas įsigaliojo 2019.01.01) ir priklauso tik tuomet, kai abu tėvai yra dirbę Norvegijoje ir turi teisę į motinystės/tėvystės atostogas. Tėvo kvotos metu vaiko mamai nėra privaloma dirbti ar mokytis.
Dažnai lietuviai būna girdėję, jog tėvo kvotos atostogas galima išnaudoti iki kol vaikui sukaks treji metai, todėl neskuba siųsti paraiškos. Jeigu paraiška nenusiunčiama laiku, tėvo kvotos periodas pradeda skaičiuotis automatiškai po vaiko mamos apmokamų motinystės atostogų pasibaigimo.

Kaip to išvengti?
Tėvo kvotos paraiška turi būti nusiųsta ne vėliau nei paskutinę apmokamą motinystės atostogų dieną (rekomenduojamas paraiškos siuntimo laikas- 6 savaitės prieš atostogų pradžią). Tai galioja tiek pradedant tėvo kvotos naudojimą iškart po jos periodo, tiek darant tėvo kvotos atostogų atidėjimą ar išskirstymą.
Jeigu tėvo kvotos nenaudosite iškart, turite pasidaryti atostogų atidėjimą, bet tai leidžiama tik tuomet, kai imamos kasmetinės atostogos, dirbama pilnu etatu arba sergama.
Pvz. jeigu tėvas dirba pilnu etatu, jis gali prašyti išsiskirstyti atostogas atskirais periodais iki kol vaikui sukaks treji.
Vaiko tėvas taip pat gali graduoti atostogas, pvz. imti jas kiekvieną penktadienį, o kitomis dienomis dirbti.
Ar mama gali perimti tėvo kvotą?
Dažnai sulaukiame klausimų, ar vaiko mama negalėtų perimti  tėvo kvotos. Tai įmanoma, bet tik tuomet, kai vaiko tėvas neturi pakankamo stažo, vaiko priežiūra priklauso tik mamai arba jei vaiko tėvas dėl sveikatos būklės negali pasirūpinti savimi ir vaiku.

Jeigu Norvegijoje dirba tik vaiko tėvas, o visa šeima gyvena Lietuvoje, tėvo kvotos atostogos jam nepriklauso (kaip yra sakoma- vaiko mama Norvegijoje turi uždirbti teisę į savo ir kartu į tėvo kvotos atostogas)!
Jeigu vyras neturi teisės gauti tėvo kvotos atostogas, jam įmanoma eiti atostogų visam tėvystės periodui (40-50 savaičių), bet tuo metu vaiko mama turės dirbti pilnu etatu arba mokytis.

Jeigu vaiko mama gyvena Lietuvoje, o vaiko tėvas dirba Norvegijoje, informacija apie tėvystės atostogas skelbiama čia: https://www.litnor.no/tevystesatostogosno/

Kokio dydžio išmokas gausite?

Išmokos skaičiavimas priklauso nuo jūsų asmeninės situacijos:

Jeigu jūs esate darbuotojas

Jeigu esate įmonės darbuotojas, išmokos dydis dažniausiai skaičiuojamas pagal paskutinių 3 kalendorinių mėnesių pajamas prieš prasidedant jūsų atostogoms. Įspėjame, jog ne visos pajamos yra įtraukiamos į skaičiavimą (pvz. alga už viršvalandžius arba atostoginiai).
Tai galioja tiek turint pastovų, tiek laikiną darbo kontraktą.
Jeigu tarp jūsų paskutinių 3 mėnesių bei metinių pajamų yra daugiau nei 25 % nuokrypis (jos žymiai mažesnės arba didesnės), išmokos dydis nustatomas individualiai.
Tam tikros taisyklės taikomos, jeigu darbe dirbama mažiau nei 3 mėnesius arba prieš motinystės atostogas turimos įprastinės atostogos arba kai jūsų darbo sutartis nutrūksta prieš prasidedant jūsų atostogoms. Apie jas informaciją rasite nav.no.
Jeigu turėsite dėl to klausimų, visuomet galite užsisakyti Litnor Consulting specialistų konsultaciją: https://www.litnor.no/konsultaciju-anketa

Jeigu jūs turite individualią įmonę

Dažniausiai motinystės/tėvystės atostogų išmokos dydis skaičiuojamas pagal paskutinių 3 užbaigtų metų pajamų vidurkį.
Jeigu gaunate pajamas tiek iš darbdavio, tiek iš individualios veiklos, abu pajamų šaltiniai bus sumuojami.

Jeigu jūs gaunate NAV išmokas

Jeigu gaunate nedarbo išmokas, tėvystės išmoka būtų tokio pačio dydžio kaip ir nedarbo išmoka. Motinystės išmoka būtų arba tokio pačio dydžio kaip nedarbo išmoka, arba būtų skaičiuojamas geriausių 6 mėnesių vidurkis iš paskutinių 10 mėnesių.
Gaunantiems nedarbingumo (sykepenger), nedarbingumo nėštumo metu (svangerskapspenger) išmokas, naujas išmokos dydis būtų skaičiuojamas pagal tai, kokios jūsų pajamos būtų, jei būtumėte darbe.
Pilną informaciją apie skirtingas išmokas ir išmokos skaičiavimą jų pagrindu rasite www.nav.no.

Kada prasideda motinystės atostogos?

Motinystės atostogos standartiškai prasideda 3 savaitės iki numatyto gimdymo termino, tačiau yra galimybė išeiti jų ir prieš 12 savaičių (tuomet atitinkamai trumpėja atostogos po gimdymo).
Vadinasi, jeigu išeisite motinystės atostogų 12 savaičių prieš, jūsų atostogos po gimdymo sutrumpės 9 savaitėmis.

 

Kada anksčiausiai gali prasidėti tėvystės atostogos?

3 savaitės prieš numatytą gimdymą bei 6 savaitės po gimdymo yra rezervuotos tik mamai, todėl vaiko tėvas savo atostogas gali pasiimti anksčiausiai nuo 7 savaitės po gimdymo.
Išimtis taikoma tik tuomet, kai mamos sveikatos būklė tomis savaitėmis neleidžia jai rūpintis savimi arba vaiku. Tokiu atveju vyras gali pradėti tėvystės atostogas ir anksčiau.
Išimtis taikomas ir dvynukų, trynukų ar daugiau vaikų gimimo atveju.

Kada rekomenduojama siųsti paraišką dėl tėvystės/motinystės atostogų?

Vaiko mama gali siųsti paraišką anksčiausiai 22 nėštumo savaitę, bet NAV rekomenduoja tai daryti likus 4-6 savaitėms iki atostogų pradžios.
Darbdavys savo ataskaitą dėl darbuotojo atostogų gali siųsti tik likus 4 savaitėms iki atostogų pradžios, todėl vaiko mamai išsiuntus paraišką žymiai anksčiau ji vis tiek nebūtų nagrinėjama.
Vaiko tėvas paraišką dėl tėvystės atostogų arba tėvo kvotos gali siųsti tik po vaiko gimimo ir ne vėliau nei baigiasi vaiko mamos atostogos iš NAV. Tai taikoma ir tuo atveju, jei atostogų planuojama nenaudoti iškart, o jas nusikelti ar išsiskaidyti.
Paraiška dėl motinystės/tėvystės atostogų gali būti patvirtinta anksčiausiai likus 4 savaitėms iki atostogų pradžios.

Ar galima būnant motinystės/tėvystės atostogose Norvegijoje išvykti į užsienį? Ar galima gimdyti Lietuvoje?

Nėra apribojimų keliauti į užsienį, jeigu esate motinystės/tėvystės atostogose Norvegijoje, bet:
– jeigu išvykstate ilgiau nei 4 savaitėms, tiesiog išsiųskite pranešimą per nav.no ir informuokite, kiek ilgai būsite užsienyje.
Motinystės/tėvystės išmokų dėl to neprarasite, bet gali būti vertinama, ar turite teisę gauti kitas išmokas (pvz. išmoką už vaiką- barnetrygd ar vienišo mamos/tėčio išmokas)
– jeigu išvykstate trumpiau nei 4 savaitėms, apie tai NAV informuoti nereikia.

Jeigu planuojate būti Lietuvoje ar kitoje šalyje visą savo motinystės/tėvystės atostogų periodą, tai geriausia iškart tai nurodyti paraiškoje (paraiškoje klausiama, ar buvo gyventa Norvegijoje paskutinius 12 mėn ir ar planuojama gyventi Norvegijoje ateinančius 12 mėn).
Jeigu pradinėje paraiškoje nurodėte, jog visas atostogas praleisite Norvegijoje ir po persigalvojote, nusprendėte išvykti į Lietuvą, jums tereikia apie tai informuoti NAV.

 

Vienkartinė gimdymo išmoka

Vienkartinė gimdymo išmoka (engangsstønad ved fødsel og adopsjon). Ji skiriama tuomet, kai motina gyveno Norvegijoje prieš gimdymą ir planuoja gyventi artimiausius 12 mėnesių, yra Norvegijos socialinio draudimo narė (folketrygden), bet nėra uždirbusi teisės gauti motinystės išmokas.
Išmokos dydis nuo 2019.01.01 sudaro 83 140 NOK (iki tol buvo 63 140 NOK).
Nuo 2020.01.01 keičiasi vienkartinės išmokos gimus vaikui arba įsivaikinus (norv. engangsstønad ved fødsel og adopsjon) dydis- išmoka padidėja nuo 83 140NOK iki 84 720 NOK. Šis nutarimas bus taikomas tiems, kieno vaikas gims arba bus įvaikintas po 2020.01.01.
Jeigu vienkartinę išmoką gavote 2019 metais, o vaikas gimė 2020, jums bus papildomai išmokėti 1580 NOK. NAV atsiųs informaciją dėl to, jums nereikia papildomai kreiptis.
Siųsti paraišką dėl vienkartinės išmokos galima anksčiausiai po 26 nėštumo savaitės ir ne vėliau nei 6 mėnesiai po gimdymo.
Vienkartinė gimdymo išmoka yra skiriama vaiko mamai. Vaiko tėvas gali prašyti išmokos tik šiais atvejais, kuomet tėvui priskiriama pilna ar dalinė vaiko globa.

Norint gauti vienkartinę išmoką nebūtina gimdyti Norvegijoje, tai galite daryti ir Lietuvoje, bet turite atitikti kitus reikalavimus-  nėštumo metu ir po vaiko gimimo bent 12 mėnesių vaikas su mama turi gyventi Norvegijoje. Jeigu gimdote Lietuvoje, per kelis mėnesius turite grįžti į Norvegiją ir priregistruoti vaiką registruose.
Taip pat pabrėžiame, jog NAV tikrina, ar šeima (arba nėščioji) turi pagrindą gyventi Norvegijoje. Jeigu nei vienas iš šeimos narių negauna pajamų Norvegijoje, paraiška bus atmesta. Jeigu planuojate atvykti į Norvegiją tik dėl didelės vienkartinės išmokos gavimo, įsivertinkite, jog ji nėra visiems suteikiama.
Kuomet vaikui sukanka vieneri, NAV dažniausiai tikrina, ar šeima tikrai pastaruosius metus gyveno Norvegijoje. Jeigu paaiškėja, jog vaikas su mama negyveno Norvegijoje, išmoką tenka grąžinti. Deja, bet su tuo susiduriame labai dažnai.

Jeigu vaikas ir vaiko mama gyvena Lietuvoje, vaiko tėvui vienkartinė gimdymo išmoka nepriklauso.

Vaiko mama gyvena Lietuvoje, tėvas dirba Norvegijoje. Ar tėvui gali priklausyti tėvystės atostogos?

Informaciją apie tai rasite čia: https://www.litnor.no/tevystesatostogosno/

Reikalinga Litnor Consulting specialistų pagalba?

Turite klausimų dėl tėvystės atostogų? Norite, jog paraišką sutvarkytumėm už jus? Tvarkotės išmoką savarankiškai, bet kyla klausimų, nežinote, ar formas užpildėte teisingai? Užsisakykite Litnor specialistų konsultaciją arba paraiškos tvarkymą: https://www.litnor.no/konsultaciju-anketa
Konsultacijas teikiame telefonu, el.paštu, per Skype, Facebook ar ofise Osle. Konsultacijos kaina- 350 NOK arba 37 EUR.
Kodėl verta rinktis Litnor Consulting?
Pabrėžiame, jog į tėvystės atostogų paraiškos tvarkymo paslaugą įeina ne tik paraiškos paruošimas, bet ir tolimesnė pagalba iki pat paraiškos patvirtinimo.
Už fiksuotą paslaugos mokestį mes:
– Pirminės konsultacijos metu su klientus aptarsime geriausius ir palankiausius atostogų pasirinkimo variantus, informuosime, kokie dokumentai reikalingi.
– Gavę reikiamus dokumentus, paruošime ir išsiųsime paraišką su dokumentais į NAV;
– Jūsų gautus NAV laiškus išversime iš norvegų į lietuvių kalbą bei paaiškinsime, kokių dokumentų ar informacijos prašoma papildomai;
– Papildomus dokumentus ar atsakymus norvegų kalba patys išsiųsime į NAV;

Kopijuoti ir publikuoti Litnor straipsnius be Litnor sutikimo draudžiama!

foto ievosStraipsnis parengtas Ievos Vaigauskaitės,  atnaujinta 2020.01.04