Møllergata 9, 0179 Oslo
+37061422422
+4748662299
info@litnor.no

  >  Visos naujienos   >  Naujienos   >  Nuo 2016.07.01 įsigaliojantys nedarbo išmokų skyrimo pasikeitimai

Nuo 2016.07.01 įsigaliojantys nedarbo išmokų skyrimo pasikeitimai

 

Naujausią informaciją rasite čia: https://www.litnor.no/paslaugos/nav-ismoku-tvarkymas/nedarbo-ismokos/

Nuo 2016 m. liepos 1 dienos iš dalies keičiasi nedarbo išmokų skyrimo tvarka esant laikinam nedarbui (permittering), studijuojant (dagpenger under utdanning) arba kuriant savo įmonę (dagpenger under etablering).

Nedarbo išmokos laikino nedarbo atveju (permittering)
Ilgėja maksimalus periodas, kurį galima gauti laikino nedarbo (permittering) išmokas. Anksčiau tai buvo 30 savaičių, o nuo 2016.07.01- 49 savaitės.
Taip pat įvedama papildoma prievolė darbdaviui- po 30 savaičių jis turi 1 savaitę mokėti išmokas darbuotojui. Pagal naująją tvarką po 30 savaičių nedarbo išmokos iš NAV nutraukiamos, darbdavys moka išmokas vieną savaitę (5 darbo dienas) ir tuomet darbuotojas iš naujo prašo išmokų atnaujinimo, jeigu jis ir toliau neturi darbo (yra permitteringe).
Ši tvarka nuo 2016.07.01 galios tiek tiems, kas jau yra permitteringe, tiek tiems, kurie jame bus po nurodytos datos.
Pagal naująją tvarką laikinai netekus darbo:

  • Už pirmas 10 darbo dienų nedarbo išmokas mokės darbdavys (tai galioja ir dabar)
  • Iki 30 savaičių bus galima gauti nedarbo išmokas
  • Po jų 1 savaitę (5 darbo dienas) apmokės darbdavys
  • Pateikus prašymą nedarbo išmokas bus galima gauti dar 19 savaičių

Nedarbo išmokos kuriant įmones (dagpenger under etablering)
Periodas, kuriuo galima gauti nedarbo išmokas kuriant savo įmonę ilginamas nuo 9 iki 12 mėnesių:
•    Nedarbo išmokų išlaikymas kuriant įmonę (utviklingsfase) ilgėja nuo 6 iki 8 mėnesių, o
•    Nedarbo išmokų išlaikymas vystant ją (oppstartfase) – nuo 3 iki 4 mėnesių.
Tie asmenys, kuriems išmokos išlaikymas buvo pritaikytas anksčiau, nuo 2016.07.01 gali prašyti pratęsti laikotarpius pagal naujas taisykles.

Nedarbo išmokos studijuojant  (dagpenger under utdanning)
Supaprastinama tvarka dėl studijų pilnu etatu derinimo su nedarbo išmokų gavimu. Bus vadovaujamasi principu, jog studijos neviršytų 3 mėnesių laikotarpio.
Anksčiau lankantiems „Norsk og samfunnskunnskap“ kursus nedarbo išmokos buvo mokamos iki metų, nuo 2016.07.01 šis laikotarpis gali būti pratęsiamas, jog būtų pabaigti lankomi kursai.
Daugiau bendrinės informacijos apie nedarbo išmokas rasite čia: https://litnor.no/paslaugos/nav-ismoku-tvarkymas/nedarbo-ismokos/
Jeigu turite papildomų klausimų, visuomet galite kreiptis info@litnor.no arba telefonais +4745924142, +37061422422.
Taip pat kviečiame prisijungti prie mūsų FB grupės www.facebook.com/litnor, kur skelbiame aktualią informaciją, susijusią su gyvenimu, darbu bei išmokomis Norvegijoje!
litnor-logo-v.3-png

Daugiau informacijos (norvegų kalba): https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/Nyheter/endringer-i-dagpengeregelverket-fra-1.juli