Møllergata 9, 0179 Oslo
+37061422422
+4748662299
info@litnor.no

  >  Visos naujienos   >  Nedarbo išmokos   >  Iki 1220 EUR siekianti lietuviška nedarbo išmoka grįžusiems į Lietuvą – U1 formos sutvarkymas

Iki 1220 EUR siekianti lietuviška nedarbo išmoka grįžusiems į Lietuvą – U1 formos sutvarkymas

Gauname daug užklausų dėl norvegiškos nedarbo išmokos perkėlimo į Lietuvą arba lietuviškos nedarbo išmokos gavimo grįžus į Lietuvą iš Norvegijos.

Pateikiame jums naudingą informaciją dėl lietuviškos nedarbo išmokos grįžusiems iš Norvegijos, taip pat kokios sąlygos taikomos norintiems persikelti 3 mėnesiams norvegišką nedarbo išmoką iš Norvegijos į Lietuvą. Bendrinės informacijos rasite ir čia: https://www.litnor.no/griztu-i-lietuva/

U1 forma dirbusiems Norvegijoje

Jei dirbote ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje, iš tos šalies kompetentingos įstaigos reikia gauti U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius. Į šiuos laikotarpius bus atsižvelgiama skaičiuojant nedarbo socialinio draudimo išmoką Lietuvoje.

U1 forma išduodama tuomet, kai asmuo jau baigęs darbus Norvegijoje ir yra išdarbintas iš paskutinės darbovietės.

SVARBU! 2024 m birželio mėnesį NAV pakeitė U1 formos paraiškos nagrinėjimo terminą ir dabar formos gali tekti laukti 15 savaičių! Dėl šios priežasties pradedame dokumentus ir paraiškas ruošti likus 4-6 savaitėms iki išėjimo iš darbo, jog klientui grįžus į Lietuvą nereikėtų taip ilgai laukti formos.

Skirtingai nei Sodra, mes turime galimybę sutikrinti kliento darbo periodus registruose, taip pat ir tai, ar klientas jau išdarbintas, todėl mūsų paraiškų atmetimų pasitaiko labai retai.

 

Reikalinga Litnor Consulting specialistų pagalba? Jeigu domina paslauga, lauksime užpildytos anketos:

Paslaugos kaina- 850 NOK arba 87 EUR.

Nedarbo išmoka Lietuvoje

2024 m. I ketvirtį (nuo 2024-01-01 iki 2024-03-31) bedarbio statusą įgijusiems asmenims maksimali nedarbo išmoka yra 1167,03 €  (2005,90 € x 58,18 % = 1167,03 €).

2024 m. II ketvirtį (nuo 2024-04-01 iki 2024-06-30) bedarbio statusą įgijusiems asmenims maksimali nedarbo išmoka yra 1220,21 € (2097,30 € x 58,18 % = 1220,21 €).

Nedarbo išmokos skaičiuoklė: https://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/nedarbo_ismokos_skaiciuokle

 

Darbo ieškantis asmuo turi teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką (NSDI, plačiau žinoma kaip bedarbio pašalpa). Šios išmokos priklauso, jeigu jūs:

 • buvote draudžiamas nedarbo socialiniu draudimu, t.y. Jūs pats ar už Jus buvo mokamos nedarbo socialinio draudimo įmokos.
 • registravotės Užimtumo tarnyboje;
 • Užimtumo tarnybos sprendimu Jums suteiktas bedarbio statusas;
 • Užimtumo tarnyba nepasiūlė Jums tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių;
 • per paskutinius 30 kalendorinių mėnesių iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos turite ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą;
 • baigėte privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba esate paleisti iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, kurios metu įgijo pirminį karinį parengtumą, ir įsiregistravote Užimtumo tarnyboje ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paleidimo iš tarnybos.

 

Jeigu per pastaruosius 30 mėnesių jūs nesate išdirbęs 12 mėnesių Lietuvoje, tačiau tokį laikotarpį esate dirbęs kitoje ES ar EEE valstybėje narėje, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje, Ukrainoje ar Baltarusijoje, jūs galite iš ankstesnės darbo vietos valstybės kompetentingos įstaigos pristatyti dokumentą apie nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius. Tam naudojama PD U1 forma. Tuomet į užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą bus atsižvelgta Lietuvoje.

 

Pirmiausia reikia užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, kurios sprendimu Jums bus suteiktas bedarbio statusas. Užimtumo tarnyba, gavusi prašymą skirti nedarbo išmoką, duomenis perduos „Sodrai“, kuri paskirs ir mokės išmoką. Nedarbo išmoka skiriama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos, kurios reikia teisei į nedarbo draudimo išmoką, jos dydžiui ir mokėjimo trukmei nustatyti, gavimo.

Jeigu nedarbo išmoką Jums paskyrė valstybės narės, kurioje buvo įgytas Jūsų paskutinis nedarbo draudimo laikotarpis, kompetentinga įstaiga, Jums grįžus į Lietuvą ir užsiregistravus UŽT (per kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotame U2 dokumente nurodytą terminą), nedarbo išmoką ir toliau mokės (eksportuos) ją paskyrusi valstybė narė (paprastai eksportuoja 3 mėnesius). Lietuvoje pagal Lietuvos teisės aktus paskirta nedarbo išmoka bus mokama tik už laikotarpį, viršijantį kitos valstybės narės mokėtos nedarbo išmokos trukmę. Šiuo atveju skiriant nedarbo išmoką Lietuvoje bus:

 • sumuojami valstybėje narėje įgyti nedarbo draudimo laikotarpiai, nereikalaujant paskutinio nedarbo draudimo laikotarpio Lietuvoje;
 • išmoka apskaičiuojama vertinant ir kitoje valstybėje narėje turėtas pajamas.

 

Jums nepasinaudojus teise gauti nedarbo išmoką valstybėje narėje, kurioje buvo įgytas Jūsų paskutinis nedarbo draudimo laikotarpis, ir grįžus į Lietuvą bei užsiregistravus UŽT ir pateikus prašymą skirti nedarbo išmoką, išmoka bus skiriama pagal Lietuvos teisės aktus. Tokiu atveju:

 • kitoje valstybėje narėje įgyti nedarbo draudimo laikotarpiai bus sumuojami, jeigu paskutinis nedarbo draudimo laikotarpis bus įgytas Lietuvoje (paskutinis nedarbo draudimas (darbas ar draudimas valstybės lėšomis) turi būti Lietuvoje);
 • išmoka bus apskaičiuojama tik pagal Lietuvoje turėtas pajamas (kitoje valstybėje narėje turėtos pajamos nevertinamos).

 

Tačiau jeigu paskiausio darbo metu gyvenote ar išsaugojote savo gyvenamąją vietą Lietuvoje (paskiausio darbo kitoje valstybėje narėje metu išsaugojote gyvenamąją vietą (interesų centrą) Lietuvoje; dirbote kitoje valstybėje narėje pasienio darbuotoju, dirbote sezoninį ar laikino pobūdžio darbą, dirbote pagal terminuotą darbo sutartį ir kita), skiriant nedarbo išmoką:

 • bus sumuojami valstybėje narėje įgyti nedarbo draudimo laikotarpiai, nereikalaujant paskutinio nedarbo draudimo laikotarpio Lietuvoje;
 • išmoka bus apskaičiuojama vertinant kitoje valstybėje narėje gautas pajamas.

 

U2 formanorvegiškos nedarbo išmokos perkėlimas į Lietuvą

Dauguma yra girdėję apie nedarbo išmokos perkėlimą į Lietuvą 3 mėnesiams.

Pabrėžiame, jog perkėlimas galimas tik tuomet, kai asmuo yra susitvarkęs nedarbo išmoką (norv. dagpenger) Norvegijoje ir ją gauna. Jeigu pasibaigus darbams išvykote į Lietuvą ir norite persikelti nedarbo išmoką, to padaryti nepavyks.

Jeigu asmuo iš darbo Norvegijoje išėjo savo noru, už pirmas 18 savaičių nedarbo išmokos nepriklausys, bet tų savaičių metu asmuo privalės būti Norvegijoje ir aktyviai ieškotis darbo. Kai po tų savaičių pradės gauti nedarbo išmokas, bus galima pildyti prašymą išmokos perkėlimui į Lietuvą.

 

Kriterijai, pagal kuriuos darbo ieškantys asmenys gali prašyti NAV leidimo išvykti ieškotis darbo į Lietuvą ar kitą ES valstybę. Tai asmenys, kurie:

 • yra uždirbę pakankamai, kad galėtų gauti nedarbo išmokas Norvegijoje.
 • yra pilnai nedirbantys;
 • mažiausiai 4 savaites iš paskutinių 12 yra registruoti NAVe kaip ieškantys darbo asmenys.
 • turėjo teisę pastarąsias 4 savaites gauti pilną nedarbo išmoką. Jeigu buvo nors kiek dirbta (nepriklausomai nuo valandų ar dienų skaičiaus), 4 savaičių laikotarpis pradeda skaičiuotis iš naujo;

Nedarbo išmokos perkėlimas į Lietuvą negalioja į priverstines atostogas (permittering) išleistiems asmenims, taip pat gaunantiems išmokas už praktiką (tiltakspenger), pagalbą kuriantiems savo įmonę (dagpenger ved etablering av egen virksomhet), taip pat gaunantiems išankstines nedarbo išmokas įmonės bankroto atveju (forskutterte dagpenger ved konkurs).

Nedarbo išmokos Norvegijoje

Naudingos informacijos apie nedarbo išmokas Norvegijoje rasite čia: https://www.litnor.no/paslaugos/nav-ismoku-tvarkymas/nedarbo-ismokos/

Litnor Consulting specialistų pagalba

Reikalinga pagalba tvarkantis nedarbo išmokas, išsiųsti paraišką? Tvarkotės savarankiškai ir reikalinga konsultacija? Kreipkitės į Litnor Consulting specialistus! Lauksime Jūsų užpildytos anketos ir atsiųsime daugiau informacijos.

Pildyti paslaugų užsakymo anketą :

litnor-logo-v.3-png

Litnor Consulting – greitos ir patikimos konsultacijos Norvegijoje gyvenantiems lietuviams mokesčių grąžinimo, NAV išmokų bei kitų formalumų tvarkymo klausimais. Padedame susitvarkyti įvairias NAV išmokas, mokesčių grąžinimus. Siekiame skelbti naujausią ir aktualiausią informaciją, susijusią su gyvenimu, darbu bei išmokomis Norvegijoje. Bendradarbiaujame su institucijomis Norvegijoje bei Lietuvoje, savo žinias nuolat atnaujiname įvairiuose mokymuose.

Kopijuoti ir publikuoti Litnor straipsnius be Litnor sutikimo draudžiama!

 

foto ievosStraipsnis parengtas Ievos Vaigauskaitės,  atnaujinta 2024.02.08