Møllergata 9, 0179 Oslo
+37061422422
+4748662299
info@litnor.no

  >  Visos naujienos   >  Mokesčių grąžinimai   >  Mokesčių grąžinimai už 2016-2019 metus turintiems šeimą Norvegijoje

Mokesčių grąžinimai už 2016-2019 metus turintiems šeimą Norvegijoje

Sulaukiame daug anketų ir klausimų iš šeimų, kurios visi nariai gyvena Norvegijoje. Primename, jog jums galioja kitokios taisyklės ir galima pritaikyti ne visas lengvatas nei tiems, kurių dalis šeimos gyvena Lietuvoje ar kitoje valstybėje (pendler statusą turintiems asmenims).
Taigi, kuomet visa šeima (abu sutuoktiniai) gyvena Norvegijoje (paruošta pagal klientų užklausas):
Jums nepriklauso lengvata už būsto nuomą. Jeigu turite finansinių sunkumų, kreipkitės į Husbanken, jie kompensuoja dalį nuomos, jeigu trūksta pajamų. Skaičiuoklė anglų kalba pasitikrinimui, ar jums gali priklausyti Husbanken pagalba: https://husbanken.no/english/what-is-housing-allowance/calculating-housing-allowance/
  Jums nepriklauso lengvatos už keliones į Lietuvą važiuojant atostogų;
nepriklauso lengvata už išlaidas norvegų kalbos kursams;
 nepriklauso lengvata už išlaidas vaikui – pirktus drabužius, sauskelnes ir pan.;
nepriklauso lengvata dėl to,kad gimė vaikas. Tėvystės/motinystės ar vienkartines gimdymo išmokas skiria NAV: https://www.litnor.no/paslaugos/nav-ismoku-tvarkymas/tevystes-atostogos/
nepriklauso lengvata už atostogas užsienyje;
nepriklauso lengvata, jog patyrėte savo tėvų išlaikymo išlaidų;

Kokios lengvatos ar deklaracijos punktai gali būti aktualūs gyvenantiems Norvegijoje?

10 % standartinė (naujoko) lengvata– ši lengvata gali būti taikoma asmenims, kurie Norvegijoje dirba ne daugiau nei du metus arba dirba sezoninį darbą; Daugiau apie tai rašome čia: https://www.litnor.no/10proc/   Lengvata nuo 2019 metų panaikinta, todėl šia lengvata galima pasinaudoti tik koreguojant 2016-2018 metų deklaracijas.

Išlaidos, susijusios su kelionėmis iš gyvenamosios vietos Norvegijoje į darbą (arbeidsreiser). Lengvatos dydis kiekvienais metais keičiasi, todėl turite tikrinti skatteetaten.no dėl tam tikrų metų tarifų.

Mokesčių klasė nr. 2. Ši klasė skiriama tuomet, kai sutuoktinio (-ės) pajamų nėra arba jos labai mažos. Jeigu sutuoktinis (-ė) gyvena Norvegijoje, jums nereikia patiems prašyti 2 klasės, nes Skatteetaten automatiškai parenka, kuri klasė yra naudingesnė šeimai.  Lengvata panaikinta nuo 2018 metų, todėl ja galima pasinaudoti tik koreguojant 2016-2017 metų deklaracijas.

Lengvatos už jaunesnių nei 12 metų vaikų išlaidas, susijusias su jų priežiūra (3.2.10 punktas). Tai gali būti išlaidos darželiui, auklei, SFO, papomokinei veiklai (skolefritidsordning/idrettsfritifsordning, lengvato pritaikymui taikomos papildomos sąlygos).
Išlaidos darželiui dažniausiai būna įtrauktos automatiškai  ir per pusę dalinamos tarp abiejų tėvų. Jeigu toks padalinimas netenkina, jį galite koreguoti.
Popamokinės veiklos išlaidos 5-11 metų vaikams kompensuojamos tik tada, kai užsiėmimai vyksta iškart po pamokų, t.y. ne vėliau nei 17 val. Vėlesni užsiėmimai nėra kompensuojami.
Taip pat gali būti kompensuojamas vaiko vežimas iš/į darželį, SFO ar vaiko auklei (dagmamma), jeigu jis nepakeliui į darbą.
Maksimalus lengvatos dydis už vieną vaiką yra 25 000 NOK, o turint daugiau vaikų maksimali lengvata padidėja po 15 000 NOK už kiekvieną vaiką.

Lengvatos už narystę profsąjungoje sumokėtoms įmokoms (3.2.11 punktas). Ši lengvata turėtų būti įtraukta į deklaraciją automatiškai, maksimali lengvata- 3850 NOK.

Lengvata, skirta jaunimui, norinčiam susitaupyti būstui (BSU).

Lengvata kredito palūkanoms (gjeldsrenter). Norvegijoje sumokėtos kredito palūkanos turi būti įtrauktos automatiškai. Jeigu turite būsto kreditą užsienyje, turite pasitikrinti, ar turite teisę prašyti lengvatos: https://www.skatteetaten.no/en/person/foreign/are-you-intending-to-work-in-norway/the-tax-return/debt-and-interest-on-debt-abroad/

Vienišos mamos/tėvo statusas (3.5.5 punktas). Šis statusas paskiriamas automatiškai, vadovaujantis informacija, gauta iš NAV. Jeigu jūs esate vieniša mama/tėtė ir šiame punkte jums nėra įdėtos lengvatos, turite susisiekti su NAV, kad jie raportuotų statusą Skatteetaten. Savarankiškai šio punkto koreguoti negalima.

Labdara organizacijoms. Mažiausia kompensuojama suma yra 500 NOK, maksimali- 40 000 NOK. Anksčiau dėl šio punkto buvo dažnai sukčiaujama, todėl dabar lengvata pripažįstama tik suteikus labdarą Skatteetaten pripažintoms organizacijoms ir turint reikiamus įrodymus. Apie tai rašoma čia: https://www.skatteetaten.no/en/rates/gifts-to-voluntary-organisations/

SVARBU! Turite turto ar gavote pajamų užsienyje? Jeigu esate laikomas nuolatiniu gyventoju Norvegijoje, turite tai deklaruoti.
Informacija apie pajamų deklaravimą: https://www.skatteetaten.no/en/person/foreign/are-you-intending-to-work-in-norway/the-tax-return/income-abroad/
Informacija apie turto deklaravimą: https://www.skatteetaten.no/en/person/foreign/are-you-intending-to-work-in-norway/the-tax-return/formue-i-utlandet/

Čia aprašėme tik dalį galimų lengvatų, visą pilną sąrašą rasite čia: https://www.skatteetaten.no/en/person/taxes/tax-return/find-item/