Møllergata 9, 0179 Oslo
+37061422422
+4748662299
info@litnor.no

  >    >  Motinystės/ tėvo kvotos atostogos

Šioje skiltyje trumpai aprašysime galimas išmokas, susijusias su tėvystės/motinystės atostogomis Norvegijoje:

1. Motinystės atostogos ir tėvo kvota, kuomet visa šeima gyvena Norvegijoje

2. Vienkartinė gimdymo išmoka Norvegijoje

 

Informaciją apie 40-50 savaičių tėvystės atostogas, kuomet šeima gyvena Lietuvoje, pateikiame čia: https://www.litnor.no/paslaugos/nav-ismoku-tvarkymas/tevystes-lt/

Domina Litnor specialisto konsultacija ar motinystės, tėvo kvotos atostogų tvarkymas? Užsipildykite šią anketą:

1. Motinystės atostogos ir tėvo kvota, kuomet visa šeima gyvena Norvegijoje

 

Motinystės/ tėvystės atostogos (persmisjon med foreldrepenger) skiriamos tuomet, kai yra dirbta bent 6 iš 10 paskutinių mėnesių prieš išeinant į dekretą bei pajamos per metus sudaro ne mažiau nei 59 310 NOK (ši suma sudaro 0,5 G rodiklio ir kinta kiekvienais metais).
Darbo stažui prilyginami ir periodai, kuomet būdavo gaunamos šios išmokos:
• Nedarbingumo (sykepenger)
• Motinystės/tėvystės (foreldrepenger)
• Nedarbingumas nėštumo metu (svangerskapspenger)
• Nedarbo išmokos (dagpenger under arbeidsløshet)
• Kitos išmokos: omsorgspenger ved sykdom hos barnet eller den som passer barnet, pleie- og opplæringspenger, arbeidsavklaringspenger, omsorgsstønad.
Pilną darbo išmokoms prilyginamų pajamų sarašą rasite www.nav.no.

 

Bendra vaiko priežiūros atostogų trukmė Norvegijoje, kai laukiamasi vieno vaiko:

Norvegijoje bendra motinystės/tėvystės išmokų trukmė priklauso nuo pasirinkto apmokėjimo lygio:
49 savaitės atostogų, kuomet pasirenkama 100 % atlyginimo (100 % padengimas). Į šias savaites įeina ir tėvo kvota.
59 savaitės atostogų, kuomet pasirenkama 80 % atlyginimo (80 % padengimas). Į šias savaites įeina ir tėvo kvota.
Apie tai, kuris padengimas apsimoka labiau, rašome čia: https://www.litnor.no/motinystes-padengimas/

 

Jeigu renkatės 100 % padengimą

Periodas prieš gimdymą. Standartiškai motinystės atostogos prasideda 3 savaitės prieš numatytą gimdymą.

Mamos kvota (mødrekvote). 15 savaičių kvota, kuri yra rezervuota tik mamai. Iš jų 6 savaitės yra panaudojamos iškart po vaiko gimimo, o likusias 9 savaites galima nusikelti ar išdalinti.

Tėvo kvota (fedrekvote). Tai 15 savaičių, kurios yra rezervuotos tik vaiko tėvui. Šis periodas gali būti perduotas mamai tik išimtiniais atvejais.

Bendrasis periodas. Likęs 16 savaičių savaičių periodas yra vadinamas bendruoju periodu (fellerperioden). Jeigu šį periodą nusprendžia pasirinkti vaiko tėvas, tuo periodu vaiko mama turi dirbti pilnu etatu, mokytis. Šį periodą vyras naudoja, kai vaiko mama suserga ir negali pasirūpinti savimi bei vaiku.

 

 

Jeigu renkatės 80 % padengimą

Periodas prieš gimdymą. Standartiškai motinystės atostogos prasideda 3 savaitės prieš numatytą gimdymą.

Mamos kvota (mødrekvote). 19 savaičių kvota, kuri yra rezervuota tik mamai. Iš jų 6 savaitės yra panaudojamos iškart po vaiko gimimo, o likusias 9 savaites galima nusikelti ar išdalinti.

Tėvo kvota (fedrekvote). Tai 19 savaičių, kurios yra rezervuotos tik vaiko tėvui. Šis periodas gali būti perduotas mamai tik išimtiniais atvejais.

Bendrasis periodas. Likęs 18 savaičių periodas yra vadinamas bendruoju periodu (fellerperioden). Jeigu šį periodą nusprendžia pasirinkti vaiko tėvas, tuo periodu vaiko mama turi dirbti pilnu etatu, mokytis. Šį periodą vyras naudoja, kai vaiko mama suserga ir negali pasirūpinti savimi bei vaiku.

Tai reiškia, kad bendra mamos atostogų trukmė trumpėja, nes vietoje 15 savaičių jau 19 bus rezervuotos tėvui.

 

Bendra vaiko priežiūros atostogų trukmė Norvegijoje, kuomet laukiamasi dvynukų, trynukų ar daugiau vaikų

Jeigu laukiatės dvynukų, jūsų bendra atostogų trukmė bus 66 savaitės su 100 % arba 80 savaičių su 80 % padengimu.
Jeigu laukiatės trynukų ar daugiau vaikų, jūsų bendra atostogų trukmė bus 95 savaitės su 100 % arba 115 savaičių su 80 % padengimu.
Gimdant daugiau nei vieną vaiką, atostogų naudojimui taikomos kitokios taisyklės, abu tėvai tam tikrais periodais gali būti kartu atostogose. Jeigu domins ši informacija, jūs galite užsisakyti Litnor specialisto konsultaciją.

 

 

Kada anksčiausiai gali prasidėti motinystės atostogos?

Motinystės atostogos standartiškai prasideda 3 savaitės iki numatyto gimdymo termino, tačiau yra galimybė išeiti jų ir prieš 12 savaičių (tuomet atitinkamai trumpėja atostogos po gimdymo).
Vadinasi, jeigu išeisite motinystės atostogų 12 savaičių prieš, jūsų atostogos po gimdymo sutrumpės 9 savaitėmis.

 

Kada rekomenduojama siųsti paraišką dėl motinystės išmokų?

Vaiko mama gali siųsti paraišką anksčiausiai 22 nėštumo savaitę, bet NAV rekomenduoja tai daryti likus 4-6 savaitėms iki atostogų pradžios.
Darbdavys savo ataskaitą dėl darbuotojo atostogų gali siųsti tik likus 4 savaitėms iki atostogų pradžios, todėl vaiko mamai išsiuntus paraišką žymiai anksčiau ji vis tiek nebūtų nagrinėjama.
Paraiška dėl motinystės/tėvystės atostogų gali būti patvirtinta anksčiausiai likus 4 savaitėms iki atostogų pradžios.

 

 

Tėvo kvota

Tėvo kvota sudaro 15 arba 19 savaičių, priklausomai nuo to, kokį atostogų padengimą pasirinko mama. Šios savaitės yra rezervuotos tėvui ir gali būti perskirtos mamai tik išimtiniais atvejais.

Tėvo kvotą galima išnaudoti iki kol vaikui sukaks treji arba iki kol gims naujas vaikas.

Tėvo kvotą galima naudoti dalimis, pavyzdžiui, imant atostogas tik kelias dienas per savaitę, dalinant savaitėmis arba graduojant.

Jeigu kyla klausimų dėl galimų tėvo kvotos panaudojimo variantų, rekomenduojame užsisakyti Litnor specialisto konsultaciją: https://www.litnor.no/mokama-specialisto-konsultacijos-anketa/

2 savaičių tėvystės atostogos prieš/po gimdymo, jei vaikas gimė 2022.08.02 arba vėliau:

Anksčiau tėvai turėjo teisę į 2 savaičių atostogas prieš ar po gimdymo, bet įstatymu nebuvo numatyta, jog darbdavys privalo jas apmokėti.

Jeigu vaikas gimė ar gims po 2022.08.02, bus taikoma nauja tvarka :

✅Tėvas gali naudoti 2 savaites (10 darbo dienų) atostogas ir gauti apmokėjimą iš NAV, bet panaudotos savaitės bus nuskaičiuotos nuo 15/19 savaičių tėvo kvotos (arba 40/50 savaičių tėvystės atostogų)

✅ Jeigu darbdavys apmoka 2 savaites atostogų, tuomet tėvo kvotos savaičių galima nesirinkti ir jas panaudoti vėliau. Taip pat galima pasirinkti, pvz. imti 2 savaites prieš gimdymą ir gauti apmokėjimą iš darbdavio, o po gimdymo rinktis 2 savaites iš tėvo kvotos ir gauti išmoką iš NAV.

‼️Šias 2 savaites galima pradėti naudoti anksčiausiai 2 savaitės prieš numatytą gimdymą ir vėliausiai 6 savaitės po gimdymo.

‼️ Šioms 2 savaitėms taikoma dar viena išimtis- jų metu tiek mama, tiek tėvas gali būti motinystės/tėvystės atostogose. Visoms kitoms atostogų savaitėms taikoma įprastinė taisyklė- pilnai atostogose gali būti arba mama, arba tėvas (arba kombinuojama iki 150 % atostogų per abu).

Jeigu mama gyvena Norvegijoje, bet nėra sukaupusi teisės gauti motinystės išmokas Norvegijoje

Anksčiau 15/19 savaičių tėvo kvota priklausė tik tuo atveju, jei mama buvo įgijusi teisę gauti motinystės išmokas Norvegijoje, arba tėvas galėjo rinktis 40/50 savaičių atostogas, jei mama ėjo dirbti/mokytis pilnu etatu arba sirgo ir negalėjo rūpintis savimi bei vaiku.

Jeigu vaikas gimė ar gims po 2022.08.02,bus taikoma nauja tvarka:

✅ Tėvas gali gauti 8 savaičių tėvo kvotos atostogas, kurių metu nereikalaujama mamai dirbti ar mokytis pilnu etatu. Jeigu norima imti ilgesnes atostogas, tuomet bus taikomas aktyvumo kriterijus (darbas ar mokslai pilnu etatu)

‼️ Šias 8 savaites galima anksčiausiai pasiimti likus 2 savaitėms iki numatyto gimdymo, bet ne vėliau nei vaikui sukaks treji arba iki kol gims naujas vaikas.

‼️ Jeigu mama neturi teisės gauti motinystės išmokų, tėvas gali naudoti tas 8 savaites iškart po vaiko gimimo (anksčiau 6 savaitės būdavo rezervuojamos mamai ir jų metu tėvas atostogų eiti negalėdavo)

 

Kada rekomenduojama siųsti paraišką dėl tėvo kvotos?

Paraišką rekomenduojama siųsti likus 4-6 savaitėms iki atostogų pradžios. Nuo 2021.10.01 nebėra privaloma išsiųsti paraišką iki paskutinės mamos atostogų dienos.

 

Ar galima būnant motinystės/tėvystės atostogose Norvegijoje išvykti į užsienį? Ar galima gimdyti Lietuvoje?

Taip, jūs galite praleisti motinystės/tėvystės atostogas užsienyje, bet pildant paraišką turite nurodyti, kokiais periodais būsite užsienyje ir kokioje valstybėje.

Jeigu pradinėje paraiškoje nurodėte, jog visas atostogas praleisite Norvegijoje ir po persigalvojote, nusprendėte išvykti į Lietuvą, jums tereikia apie tai informuoti NAV.

Turite klausimų, kaip skirstomos motinystės atostogos, kuriais atvejais galima perimti tėvo kvotą, kada geriausia pradėti atostogas ir kaip jas galima išskirstyti, graduoti? Užsisakykite Litnor specialisto konsultaciją ir jos metu aptarsime jus dominančius klausimus bei sudarysime jums palankiausią atostogų planą.

Šias paraiškas tvarkome jau daug metų ir išmanome visus niuansus!

 

Konsultacijos kaina- 400 NOK arba 42 EUR.

Motinystės atostogų, tėvo kvotos tvarkymas- 850 NOK arba 87 EUR

Užsisakant motinystės atostogų ir tėvo kvotos tvarkymą (susimokant už abiejų paraiškų paketą iškart)- 1500 NOK arba 152 EUR

Vienkartinės gimdymo išmokos tvarkymas – 850 NOK arba 87 EUR

 

2. Vienkartinė gimdymo išmoka

Vienkartinė gimdymo išmoka (engangsstønad ved fødsel og adopsjon). Ji skiriama tuomet, kai motina gyveno Norvegijoje prieš gimdymą ir planuoja gyventi artimiausius 12 mėnesių, yra Norvegijos socialinio draudimo narė (folketrygden), bet nėra uždirbusi teisės gauti motinystės išmokas.
Išmokos dydis nuo 2021.01.01 sudaro 90 300 NOK.

Nuo 2023.01.01 išmokos dydis pakilo iki 92 648 NOK.

Siųsti paraišką dėl vienkartinės išmokos galima anksčiausiai po 22 nėštumo savaitės ir ne vėliau nei 6 mėnesiai po gimdymo.
Vienkartinė gimdymo išmoka yra skiriama vaiko mamai. Vaiko tėvas gali prašyti išmokos tik šiais atvejais, kuomet tėvui priskiriama pilna ar dalinė vaiko globa.

Norint gauti vienkartinę išmoką nebūtina gimdyti Norvegijoje, tai galite daryti ir Lietuvoje, bet turite atitikti kitus reikalavimus-  nėštumo metu ir po vaiko gimimo bent 12 mėnesių vaikas su mama turi gyventi Norvegijoje. Jeigu gimdote Lietuvoje, per kelis mėnesius turite grįžti į Norvegiją ir priregistruoti vaiką registruose.
Taip pat pabrėžiame, jog NAV tikrina, ar šeima (arba nėščioji) turi pagrindą gyventi Norvegijoje. Jeigu nei vienas iš šeimos narių negauna pajamų Norvegijoje, paraiška bus atmesta. Jeigu planuojate atvykti į Norvegiją tik dėl didelės vienkartinės išmokos gavimo, įsivertinkite, jog ji nėra visiems suteikiama.
Kuomet vaikui sukanka vieneri, NAV dažniausiai tikrina, ar šeima tikrai pastaruosius metus gyveno Norvegijoje. Jeigu paaiškėja, jog vaikas su mama negyveno Norvegijoje, išmoką tenka grąžinti. Deja, bet su tuo susiduriame labai dažnai.

Jeigu vaikas ir vaiko mama gyvena Lietuvoje, vaiko tėvui vienkartinė gimdymo išmoka nepriklauso.

 

Vienkartinė gimdymo išmoka ir tėvystės atostogos

Jeigu mama gyvena Norvegijoje ir gavo vienkartinę gimdymo išmoką, vaiko tėvas turi teisę naudoti 40-50 savaičių tėvystės atostogas, jeigu atitinka tam tikrus reikalavimus Jeigu galvojate pasirinkti tiek vienkartinę gimdymo išmoką, tiek tėvystės atostogas, rekomenduojame užsisakyti Litnor specialisto konsultaciją, jog aptartumėm visą tvarką plačiau.

Reikalinga pagalba tvarkantis motinystės, tėvo kvotos atostogas ar vienkartinę gimdymo išmoką? Domina specialisto konsultacija?

Kreipkitės į mus:

Naujienos